Ln¦ | zespół | o pi¶mie | archiwum | nagrody Ln¦ | prenumerata | kontakt | english
Nagrody

Laureaci nagrody "Literatury na ¦wiecie":

2017: Zbigniew Machej (poezja), Magdalena Pytlak (Nowa Twarz), Ewa Kobyłecka-Piwońska (literaturoznawstwo, translatologia, komparatystyka), Magdalena Siwiec (literaturoznawstwo, translatologia, komparatystyka), Muzeum Sztuki w Łodzi (inicjatywa wydawnicza), Krzysztof Bielawski (nagroda im. Andrzeja Siemka), Leszek Engelking (nagroda specjalna "Mamut")

2016: Małgorzata Buchalik (proza), Krzysztof Majer (proza), Klaudia Ł±czyńska (literaturoznawstwo, translatologia, komparatystyka), Danuta Ulicka (inicjatywa wydawnicza), Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana (inicjatywa wydawnicza), Monika Muskała (nagroda im. Andrzeja Siemka), Maryna Ochab (nagroda specjalna "Mamut")

2015: Joanna Stadler (poezja), Jacek Giszczak (proza), Robert Papieski (Nowa Twarz), Jerzy Radziwiłowicz (Nowa Twarz), Grzegorz Wasowski (Nowa Twarz), Piotr Paziński (nagroda im. Andrzeja Siemka), Ryszard Engelking (nagroda specjalna "Mamut")

2014: Maciej ¦wierkocki (proza), Iwona Krupecka (Nowa Twarz), Krzysztof Majer (Nowa Twarz), Wydawnictwo Atut we Wrocławiu (inicjatywa wydawnicza), Małgorzata Marcjanik (translatologia, leksykografia, językoznawstwo), Katarzyna Przyłuska-Urbanowicz (nagroda im. Andrzeja Siemka), Jacek St. Buras (nagroda specjalna "Mamut")

2013: Grzegorz Franczak i Aleksandra Klęczar (poezja), Ewa Zaleska (proza), Julia Różewicz (Nowa Twarz), Dariusz Żukowski (Nowa Twarz), seria Eidos - Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (seria wydawnicza), Olga Kubińska (translatologia, leksykografia i literaturoznawstwo), Andrzej Szuba (nagroda specjalna "Mamut")

2012: Renata Putzlacher-Buchtová (poezja), Barbara Kopeć-Umiastowska (proza), Krzysztof Bartnicki (Nowa Twarz), Maciej Płaza (Nowa Twarz), Wydawnictwo Karakter (inicjatywa wydawnicza), Adam Lipszyc (translatologia, leksykografia i literaturoznawstwo), Tadeusz Sławek (nagroda im. Andrzeja Siemka)

2011: Magda Heydel (proza), Wiktor Dłuski (proza), Dorota Horodyska (poezja), Łukasz Musiał (Nowy Głos), Tomasz Majewski (Nowy Głos), Krzysztof Mrowcewicz (nagroda im. Andrzeja Siemka), Wydawnictwo Austeria (inicjatywy wydawnicze)

2010: Hanna Igalson-Tygielska (proza), Jakub Ekier (proza), Maria Fengler (Nowy Głos), Jakub Momro (Nowy Głos), Marian Bielecki (translatologia, leksykografia i literaturoznawstwo) Tomasz Swoboda (nagroda im. Andrzeja Siemka), Biuro Literackie (inicjatywy wydawnicze)

2009: Elżbieta Cygielska (proza), Henryk Chłystowski (proza), Barbara Jaroszuk (Nowy Głos), Kacper Bartczak (Nowy Głos), Andrzej Mencwel, redaktor serii Communicare ukazuj±cej się nakładem Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego (Inicjatywy Wydawnicze), Adam Lipszyc (nagroda im. Andrzeja Siemka), Anna Kołyszko (nagroda specjalna "Mamut", po¶miertnie), Edward Balcerzan (nagroda specjalna "Mamut").

2008: Leszek Engelking (poezja), Elżbieta Wesołowska (poezja), Sława Lisiecka (proza), Dorota Dobrew (nowy głos), Małgorzata Szczurek (nowy głos), Tomasz Swoboda (nowy głos), "Przekładaniec", półrocznik katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacj± Międzykulturow± (translatologia, leksykografia i literaturoznawstwo)

2007: Jolanta Kozak (proza), Michał Lipszyc (nowy głos), Sebastian Musielak (nowy głos), Marek Bieńczyk (nagroda im. Andrzeja Siemka), Adam Pomorski (nagroda specjalna "Mamut"), seria "Estetyki ¶wiata" pod red. Krystyny Wilkoszewskiej / Universitas (inicjatywy wydawnicze), seria monograficznych opracowań naukowych pod red. Krzysztofa Bielawskiego / Homini (inicjatywy wydawnicze)

2006: Krzysztof Jachimczak (proza), Ryszard Wojnakowski (proza), Marcin Kurek (nowy głos), Jacek St. Buras (translatologia, leksykografia, komparatystyka), Julia Hartwig (nagroda im. Andrzeja Siemka)

2005: Maryna Ochab (proza), Ryszard Engelking (proza), Jan Gondowicz (poezja), Aleksandra Olędzka-Frybesowa, Katarzyna Jakubiak (nowy głos), Leszek Kwiatkowski (nowy głos), Wiesław Bory¶ (translatologia, leksykografia, komparatystyka), Cezary Wodziński (nagroda im. Andrzeja Siemka)

2004: Antoni Libera (proza), Teresa Worowska (proza), Andrzej Jankowski (nowy głos), Maria D±browska-Partyka (translatologia, leksykografia, literaturoznawstwo), Agata Bielik-Robson (nagroda im. Andrzeja Siemka), Jerzy Ficowski (nagroda specjalna "Mamut")

2003: Ewa Skwara (poezja), Małgorzata Borowska (proza), Agnieszka Jawor-Polak (proza), Małgorzata Kwietniewska (nowy głos), słowo/obraz terytoria (inicjatywy wydawnicze), Józef Kwaterko (nagroda im. Andrzeja Siemka), Danuta Cirlić-Straszyńska (nagroda specjalna "Mamut")

2002: Tadeusz Komendant (proza), Leszek Engelking (proza), Małgorzata Buchalik (nowy głos), Sławomir Studniarz (nowy głos), Bogusław Żyłko (translatologia, leksykografia, literaturoznawstwo), Prószyński i S-ka (inicjatywy wydawnicze)

2001: Michał Kłobukowski (proza), Wawrzyniec Brzozowski (debiut), Anna Burzyńska (translatologia, leksykografia, komparatystyka)

2000: Grzegorz Franczak (poezja), Aleksandra Ambros (proza), Piotr Godlewski (proza), Małgorzata Łukasiewicz (nagroda za całokształt dorobku przekładowego), Grzegorz Gazda (transalotologia, leksykografia, komparatystyka), Pogranicze (inicjatywy wydawnicze), Poznańska Biblioteka Niemiecka (inicjatywy wydawnicze)

1999: Jerzy Snopek (poezja - wyróżnienie), Maria Dzielska (proza), Magdalena Tulli (debiut), Jacek Lewinson (translatologia, komparatystyka, leksykografia ), Wydawnictwo Literackie (inicjatywy wydawnicze)

1998: Jerzy Litwiniuk (poezja), Jacek Buras (proza), Ireneusz Kania (nagroda specjalna), Edward Balcerzan (translatologia, leksykografia, komparatystyka), Robert Reszke (inicjatywy wydawnicze)

1997: Halina Kralowa (proza), Jerzy Czech (debiut), Katarzyna Osińska (translatologia, komparatystyka), Michał Paweł Markowski (translatologia, komparatystyka), Volumen (inicjatywy wydawnicze)

1996: Adam Wodnicki (poezja), Carlos Marrodan Casas (proza), Janusz Margański (debiut), Barbara Skarga (translatologia, leksykografia, komparatystyka), słowo/obraz terytoria (inicjatywy wydawnicze)

1995: Wiktor Woroszylski (poezja), Krystyna Rodowska (proza), Jan Garewicz (proza), Ewa Geller, Andrzej D±brówka, Ryszard Turczyn (translatologia, leksykografia, komparatystyka), Aletheia (inicjatywy wydawnicze)

1994: Grzegorz Żurek (poezja), Małgorzata Łukasiewicz (proza), Adam Wodnicki (debiut), Tadeusz Komendant (translatologia, leksykografia, komparatystyka), PIW (inicjatywy wydawnicze)

1993: Ryszard Engelking (poezja), Michał B. Jagiełło (proza), Rajmund Kalicki (proza), Piotr Skurowski (debiut), Rita Gombrowicz (leksykografia, translatologia, komparatystyka, ZNAK (inicjatywy wydawnicze)
Copyright (c) Przemek Dębowski & Kuba Mikurda (content) 2004-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.