main | editors | about LnŚ | archive | translators' prize | subscribe | contact us | polski
Current Issue: 05-06/2017 (548-549)Table of Contents:

Djuna Barnes: Ostępy nocy,
trans. Marcin Szuster, pp. 005-033.

Andrew Goldstone: Kosmopolityzm jako styl,
trans. Marcin Rychter, pp. 034-063.

Djuna Barnes: Opowiadania,
trans. Agata Pyzik, Marcin Szuster, pp. 065-082.

Phillip Herring: Z życia Djuny Barnes,
trans. Hanna Jankowska , pp. 084-109.

Djuna Barnes: Jak zejŚć na psy,
trans. Marcin Szuster, pp. 111-133.

Brigit Brophy: Małpa Hackenfellera,
trans. Agnieszka Sobkowska, pp. 137-159.

Brigit Brophy: Ostatni szlif,
trans. Jerzy Jarniewicz, pp. 161-182.

Grzegorz Jankowicz: Firbankiada, pp. 183-192.

Brigit Brophy: KluczowoŚć Wilde'a,
trans. Grzegorz Jankowicz, pp. 193-206.

Mikołaj WiŚniewski: Każdy dudek ma swój czubek, pp. 208-229.

Mary Butts: Opowiadania,
trans. Tadeusz Pióro, pp. 233-266.

John Ashbery: O Mary Butts pierwszy raz,
trans. Andrzej Sosnowski, pp. 267-273.

Mary Butts: Opowiadania,
trans. Szymon Żuchowski, pp. 275-310.

Tadeusz Pióro: Przepisywanie Joyce'a, pp. 312-321.

Piotr Paziński: Słonecznik, gwiazda i morze, pp. 322-340.

Tomasz Swoboda: Potocki i relatywizm, pp. 347-352.

Kamil Piwowarski: Na marginesach Żywotów urojonych Marcela Schwoba, pp. 353-361.


Copyright (c) Przemek Dębowski & Kuba Mikurda (content) 2004-2013. All rights reserved.