main | editors | about Ln¦ | archive | translators' prize | subscribe | contact us | polski
Current Issue: 3-4/2019 (572-573)Table of Contents:

Miklós Szentkuthy: Marginalia do Casanovy,
trans. Anna Górecka, pp. 005-032.

Miklós Szentkuthy: Odbicie Narcyza,
trans. El¿bieta Cygielska, pp. 035-061.

El¿bieta Cygielska: ¯ycie po ¿yciu Szentkuthyego, pp. 062-067.

Miklós Szentkuthy: Rozdzia³ o mi³o¶ci,
trans. El¿bieta Sobolewska, pp. 069-091.

Miklósa Szentkuthyego s³ucha Lóránt Kabdebó: Frywolitki i creda,
trans. El¿bieta Cygielska, pp. 093-097.

Miklós Szentkuthy: Prae,
trans. Anna Górecka, pp. 101-163.

Filip Sikorski: Prae Szentkuthyego, pp. 164-175.

Miklós Szentkuthy: Twarz i maska,
trans. El¿bieta Sobolewska, pp. 177-207.

Miklós Szentkuthy: Divertimento,
trans. El¿bieta Cygielska, pp. 209-255.

El¿bieta Cygielska: Autoportret w maskach, pp. 256-259.

z Miklósem Szentkuthym rozmawia Lóránt Kabdebó: Frywolitki i creda,
trans. Julia Wolin, pp. 261-271.

Mária Tompa: W stronê dziennika totalnego,
trans. El¿bieta Cygielska, pp. 272-285.

Miklós Szentkuthy: Robert Barok,
trans. Karolina Wilamowska, pp. 287-314.

Mátyás Domokos: Dziennik maturzysty,
trans. Karolina Wilamowska, pp. 315-322.

József J. Fekete: Farsa i taniec ¶mierci,
trans. Irena Makarewicz, pp. 323-344.

Tomasz Swoboda: Budowanie zdañ, pp. 346-359.

Marek Bieñczyk: Powinno¶æ i zmy¶lenie, pp. 360-367.

Krzysztof Majer: Cho no tu, cukiereczku, pp. 377-382.

Paulina Ambro¿y: Paradoksy i prowokacje, pp. 383-387.

Anna Wasilewska: Kilka przypisów do "Pasztecików", pp. 388-390.


Copyright (c) Przemek Dêbowski & Kuba Mikurda (content) 2004-2013. All rights reserved.