main | editors | about LnŚ | archive | translators' prize | subscribe | contact us | polski
Current Issue: 7-8/2018 (564-565)Table of Contents:

Albert Camus: Obcy,
trans. Marek Bieńczyk, pp. 005-084.

Édouard Morot-Sir: Aktualność Obcego,
trans. Janusz Margański, pp. 086-103.

Roger Grenier: Słońce i cień. O Obcym,
trans. Wiesław Kroker, pp. 104-124.

Frédéric Musso: Fatalizm natury. O Obcym,
trans. Janusz Margański, pp. 125-132.

André Abbou: W fabryce powieści Camusa,
trans. Hanna Igalson-Tygielska, pp. 133-143.

Albert Camus: Upadek,
trans. Anna Wasilewska, pp. 147-226.

Maurice Blanchot: Upadek: ucieczka,
trans. Anna Wasilewska, pp. 228-235.

Roger Grenier: Słońce i cień. O Upadku,
trans. Wiesław Kroker, pp. 236-247.

Frédéric Musso: Fatalizm natury. O Upadku,
trans. Janusz Margański, pp. 248-257.

Jean Sarocchi: Clamence - uwodziciel?,
trans. Tomasz Swoboda, pp. 258-272.

Maurice Blanchot: Boczną drogą ku prostocie,
trans. Tomasz Swoboda, pp. 273-285.

Pierre Schoentjes: Pierwszy człowiek i L'acacia,
trans. Hanna Igalson-Tygielska, pp. 286-299.

Christiane Chaulet-Achour: Camus i Algieria lat dziewięćdziesiątych,
trans. Maryna Ochab, pp. 300-311.

Maurice Blanchot: Tłumaczyć,
trans. Anna Wasilewska, pp. 312-316.

oprac. Anna Wasilewska: Albert Camus. Kalendarium życia i twórczości, pp. 319-330.

Tomasz Swoboda: Lorca po nowemu, pp. 334-344.

Marcin Wicha: Strażnicy litery. Dwie książki (i jeden twitt), pp. 345-350.

Łukasz Żebrowski: Żeby zabrzmiał jak wiersz, pp. 358-363.

Tomasz Ososiński: Rilke nad Wisłą, pp. 364-369.


Copyright (c) Przemek Dębowski & Kuba Mikurda (content) 2004-2013. All rights reserved.