main | editors | about LnŚ | archive | translators' prize | subscribe | contact us | polski
Current Issue: 3-4/2018 (560-561)Table of Contents:

Bora Ćosić: Krótkie dzieciństwo w Agramie (Skorupki jajka 1932-1937),
trans. Danuta Cirlić-Straszyńska, pp. 005-059.

Karl-Markus Gauß: Agram jak świat,
trans. Andrzej Kopacki, pp. 060-062.

Andrzej Kopacki: Kastet i piersiówka, pp. 063-066.

Đorđe Lebović: Semper idem,
trans. Tomasz Kwoka, pp. 069-095.

Teofil Pančić: Kronika pewnego dzieciństwa,
trans. Tomasz Kwoka, pp. 096-099.

Dejan Aleksić: Wiersze,
trans. Miłosz Waligórski, pp. 101-113.

Dejan Aleksić / Miłosz Waligórski: Farsz i foremka (rozmowa), pp. 114-119.

Svetislav Basara: Opowiadania,
trans. Danuta Cirlić-Straszyńska, pp. 123-169.

Svetislav Basara / Danuta Cirlić-Straszyńska: Żartem i serio (rozmowa), pp. 170-173.

Andrzej Kopacki: Kawa i poetyka, pp. 174-178.

Oto Horvat: Sabo się zatrzymał,
trans. Miłosz Waligórski, pp. 181-212.

Miljenko Jergović: Powieść o miłości,
trans. Miłosz Waligórski, pp. 213-215.

Srđan Valjarević: Como,
trans. Agnieszka Łasek, pp. 217-240.

Gianna Zocco: Miesiąc w raju,
trans. Andrzej Kopacki, pp. 241-243.

Mirko Kovač: Czas, który się oddala,
trans. Dorota Jovanka Cirlić, pp. 245-281.

Davor Beganović: Spoczynek po długiej podróży,
trans. Marlena Breuer, Andrzej Kopacki, pp. 282-289.

Andrzej Kopacki: Republika artystów, pp. 290-296.

Vidosav Stevanović: Dziennik samotności,
trans. Małgorzata Wierzbicka, pp. 299-336.

Vidosav Stevanović / Milan Bečejić: Cięgi i wolność (rozmowa),
trans. Małgorzata Wierzbicka, pp. 337-341.

Jarniewicz: Parateksty tłumacza, czyli Barańczak opowiada o poetach [o nich tutaj], pp. 344-355.

Andrzej Sosnowski: Imagisme, qu'est-ce que c'est (piano con buffo), pp. 356-367.

Antoni Zając: Wola i styl, pp. 378-383.

Maciej Płaza: Transfer pychy, pp. 384-389.


Copyright (c) Przemek Dębowski & Kuba Mikurda (content) 2004-2013. All rights reserved.