main | editors | about LnŚ | archive | translators' prize | subscribe | contact us | polski
Current Issue: 1-2/2019 (570-571)Table of Contents:

Else Lasker-Schüler: Wiersze,
trans. Andrzej Kopacki, pp. 005-011.

Else Lasker-Schüler: Malik. Historia cesarza,
trans. Andrzej Kopacki, pp. 013-093.

Sigrid Bauschinger: "Całkowite rozmiękczenie mózgu",
trans. Andrzej Kopacki, pp. 094-119.

Else Lasker-Schüler: Wiersze,
trans. Andrzej Kopacki, pp. 121-128.

Lothar Bluhm: "Rut szuka". Mnemosynetyczny wiersz "Booz",
trans. Andrzej Kopacki, pp. 129-138.

Andrzej Kopacki: Trzy zdania, trzydzieści trzy słowa, pp. 139-145.

Else Lasker-Schüler: Koncert,
trans. Andrzej Kopacki, pp. 147-165.

Else Lasker-Schüler: Artur Aronimus. Historia mojego ojca,
trans. Andrzej Kopacki, pp. 167-191.

Doerte Bischoff: Boże dzieci. Chrześcijańskie i żydowskie rytuały pamięci w Arturze Aronimusie,
trans. Andrzej Kopacki, pp. 192-217.

Gertrude Stein: Trzy krótkie,
trans. Kamila Jansen i Adam Wiedemann, pp. 221-226.

Richard Kostelanetz: Wprowadzenie do Gertrude Stein,
trans. Barbara Kopeć-Umiastowska, pp. 227-245.

Gertrude Stein: Krew na posadzce jadalni,
trans. Kamila Jansen, Olga Marczuk, Agata Olbrycht, Anna Oleszczuk, Dana Pleticha i Adam Wiedemann, pp. 247-286.

John Herbert Gill: Posłowie do "Krwi",
trans. Marcin Szuster, pp. 287-297.

Gertrude Stein: Mężczyźni,
trans. Adam Wiedemann, pp. 299-304.

Łukasz Żebrowski: Zwietrzałe eliksiry, pp. 306-315.

Jerzy Jarniewicz: Nasza niemądrość, pp. 316-323.

Monika Woźniak: Ważni i ważniejsi. Dwugłos wokół przymiarek do nowego Ulissesa, pp. 332-338.

Piotr Paziński: Kilka uwag o Ulissesie w przekładzie Macieja Świerkockiego, pp. 339-343.

Maciej Świerkocki: W odpowiedzi Piotrowi Pazińskiemu, pp. 343-349.

Anna Wasilewska: Wspomnienie o Irenie Lewandowskiej (1931-2018), pp. 350-352.


Copyright (c) Przemek Dębowski & Kuba Mikurda (content) 2004-2013. All rights reserved.