LnŚ | zespół | o piśmie | archiwum | nagrody LnŚ | prenumerata | kontakt | english


Archiwum -> rok 1998 -> nr 11-12/1998 (328-329)


Szukaj według:

autor
tytuł
tłumacz
o autorzeSzukaj numeru:

rok 2018
rok 2017
rok 2016
rok 2015
rok 2014

rok 2013
rok 2012
rok 2011
rok 2010
rok 2009
rok 2008
rok 2007
rok 2006
rok 2005
rok 2004

rok 2003
rok 2002
rok 2001
rok 2000
rok 1999
rok 1998
          nr 11-12/1998 (328-329)
          nr 10/1998 (327)
          nr 09/1998 (326)
          nr 07-08/1998 (324-325)
          nr 06/1998 (323)
          nr 04-05/1998 (321-322)
          nr 03/1998 (320)
          nr 01-02/1998 (318-319)
rok 1997
rok 1996
rok 1995
rok 1994
nr 11-12/1998 (328-329)


Na ogół nie wdajemy się "specjalnym" numerem pisma w twórczość autorów, którzy mają w Polsce taki status i tyle książek, co Jacques Derrida. Derridę - głównego bohatera zeszytu "Literatury na Świecie" nr 11-12/1998 - potraktowaliśmy inaczej: mamy dziś wprawdzie kilka jego książek i kilka książek o nim, ale on sam pozostaje szerzej nieznany: częściej się o nim mówi, niż się go czyta. W mediach Derridy na ogół się u nas nie znosi - niechęć wobec niego jednoczy znaczną ich część. Nic dziwnego: cała twórczość Derridy wykazuje przede wszystkim, że świat nie jest taki, jakim się zdaje, albo jakim się do niedawna zdawał, a burzenia, czy choćby tylko relatywizowania pewników, do których się przywykło, na ogół się nie lubi. Zwłaszcza że język tekstów Derridy jest trudny - sprawia kłopoty tak tłumaczom, jak i czytelnikom. W mediach Derridzie (który w 1997 roku odebrał w Katowicach doktorat honoris causa) przyznawano co najwyżej zasługi w dziedzinach filologii i literatury. Derrida jest istotnie językowym nowatorem, a zeszyt, jaki mu poświęcamy skupia się w pierwszym rzędzie na autobiografii i tekstach okołoliterackich - czytelniejszych zapewne niż jego teksty ściśle dyskursywne, ale również nie pozbawionych wielu komplikacji. Autobiografizujący fragment, "Jednojęzyczność innego", który przedstawiamy czytelnikom "Magazynu" pochodzi z książki pod tym samym tytułem - całość (którą drukujemy w numerze), a także pozostałe teksty, powinny dać pojęcie o tym, czym jest w oczach Derridy literatura. Numer zawiera eseje i szkice literackie jego pióra (w przekładach i z komentarzami Michała P. Markowskiego, Andrzeja Siemka i Krzysztofa Jarosza), wśród których znajduje się m.in. tekst o Romeo i Julii, szkic o "Szibboletcie" Celana, swoisty poemat prozą o poezji, i długa rozmowa z Derridą, przeprowadzona przez Dereka Attridge'a. Gdyby jednak czytelnik wolał jadłospis inny, znajdzie tu również krótkie prozy Juana Carlosa Onettiego (w przekładzie Macieja Ziętary), oraz kolejną dyskusję z cyklu "się zgadało" - tym razem o nowym przekładzie Fausta pióra Jacka St. Burasa.

Piotr SommerJacques Derrida: Niewczesne aforyzmy,
przeł. Michał Paweł Markowski,
nr 11-12/1998 (328-329), s. 005-023.

Jacques Derrida:
Jednojęzyczność innego, czyli proteza oryginalna
,
przeł. Andrzej Siemek,
nr 11-12/1998 (328-329), s. 024-111.

Andrzej Siemek: Od tłumacza,
nr 11-12/1998 (328-329), s. 112-113.

Jacques Derrida: Kosmopolici wszystkich krajów, jeszcze jeden wysiłek!,
przeł. Andrzej Siemek,
nr 11-12/1998 (328-329), s. 115-133.

Paul Celan: Szibbolet,
przeł. Jakub Ekier,
nr 11-12/1998 (328-329), s. 134-135.

Jacques Derrida: Szibbolet. Dla Paula Celana,
przeł. Adam Dziadek,
nr 11-12/1998 (328-329), s. 137-153.

Jacques Derrida: Che cos'è la poesia?,
przeł. Michał Paweł Markowski,
nr 11-12/1998 (328-329), s. 155-161.

Michał Paweł Markowski: Bajeczna spekulacja.
Derrida, Heidegger i poezja
,
nr 11-12/1998 (328-329), s. 162-175.

Jacques Derrida / Derek Attridge: Ta dziwna instytucja zwana literaturą (rozmowa),
przeł. Michał Paweł Markowski,
nr 11-12/1998 (328-329), s. 176-225.

Jacques Derrida: Wykład wygłoszony 11 grudnia 1997 na Uniwersytecie Śląskim,
przeł. Krzysztof Jarosz,
nr 11-12/1998 (328-329), s. 227-247.

Michał Paweł Markowski: "Przy ryzyku, że będzie to zaskoczeniem". Uwagi o tłumaczeniu Derridy,
nr 11-12/1998 (328-329), s. 248-261,
[Jacques Derrida, "Ostrogi. Style Nietzschego", Gdańsk 1997].

Andrzej Sosnowski: Ostatnia miłość literatury,
nr 11-12/1998 (328-329), s. 262-268,
[Michał Paweł Markowski, "Efekt inskrypcji. Jacques Derrida i literatura", Bydgoszcz 1997].

Jarosław Anders: Cierpliwość intuicji,
nr 11-12/1998 (328-329), s. 269-278.

Piotr Sommer: Już leży na desce (w związku z układaniem numeru poświęconego Jacquesowi Derridzie),
nr 11-12/1998 (328-329), s. 277-283.

Juan Carlos Onetti: Opowiadania,
przeł. Maciej Ziętara,
nr 11-12/1998 (328-329), s. 285-296.

Juan Carlos Onetti: Niech przemówi wiatr,
przeł. Maciej Ziętara,
nr 11-12/1998 (328-329), s. 297-333.

Juan Carlos Onetti: Literatura: tam i z powrotem,
przeł. Maciej Ziętara,
nr 11-12/1998 (328-329), s. 334-343.

Maciej Ziętara: Onetti, czyli Santa Maria,
nr 11-12/1998 (328-329), s. 344-349.

Jacek St. Buras / Małgorzata Dziewulska / Jakub Ekier / Andrzej Kopacki / Małgorzata Łukasiewicz / Katarzyna Osińska: O nowym przekładzie Fausta (rozmowa),
nr 11-12/1998 (328-329), s. 350-371,
[się zgadało].

Wacław Sadkowski: W sam czas,
nr 11-12/1998 (328-329), s. 372-378,
[pryzmaty].

Derek Attridge: Nota o autorze,
nr 11-12/1998 (328-329), s. 379.

Jacques Derrida: Nota o autorze,
nr 11-12/1998 (328-329), s. 379-380.

Juan Carlos Onetti: Nota o autorze,
nr 11-12/1998 (328-329), s. 380.

Piotr Nowak: Z życia Foucaulta,
nr 11-12/1998 (328-329), s. 383-390.

Anna Wasilewska: Blaise Cendrars i wiatr ze Wschodu,
nr 11-12/1998 (328-329), s. 391-394.
Copyright © LnŚ 2005-2010
Projekt: Przemek Dębowski
Redakcja: Kuba Mikurda
Wszelkie prawa zastrzeżone.