LnŚ | zespół | o piśmie | archiwum | nagrody LnŚ | prenumerata | kontakt | english


Archiwum -> rok 1998 -> nr 09/1998 (326)


Szukaj według:

autor
tytuł
tłumacz
o autorzeSzukaj numeru:

rok 2019
rok 2018
rok 2017
rok 2016
rok 2015

rok 2014
rok 2013
rok 2012
rok 2011
rok 2010
rok 2009
rok 2008
rok 2007
rok 2006
rok 2005

rok 2004
rok 2003
rok 2002
rok 2001
rok 2000
rok 1999
rok 1998
          nr 11-12/1998 (328-329)
          nr 10/1998 (327)
          nr 09/1998 (326)
          nr 07-08/1998 (324-325)
          nr 06/1998 (323)
          nr 04-05/1998 (321-322)
          nr 03/1998 (320)
          nr 01-02/1998 (318-319)
rok 1997
rok 1996
rok 1995

rok 1994
nr 09/1998 (326)


O Transylwanii, czyli Siedmiogrodzie, wiemy niewiele, a o tamtejszej literaturze zgoła nic. Do dziś nie doczekała się ona nawet skromnej prezentacji. Niektórym zapewne obiło się o uszy parę nazwisk rumuńskich pisarzy tego regionu - choćby E. Ciorana, L. Biagi albo C. Nolki - ale to pewnie wszystko. A przecież Siedmiogród wydał bogatą literaturę. To prawda, że jest ona częścią innych literatur: węgierskiej, rumuńskiej, niemieckiej, jako że przez tysiąc lat żyli tam obok siebie Węgrzy, Rumuni i Sasi - zachowując własne kultury i czerpiąc od siebie nawzajem - ale literatura siedmiogrodzka jest zarazem zjawiskiem całkiem odrębnym. Jedną z cech tej odrębności było dążenie, widoczne zwłaszcza u Węgrów, do podtrzymywania siedmiogrodzkiego regionalizmu i związania go z wymogiem europejskości i uniwersalizmu, o czym szerzej informuje w tym numerze "Literatury na Świecie" esej B. Pomogotsa. Również eseje rumuńskich autorów - L. Blagi, M. Zaciu, A. Cistelecana - są próbą opisania różnych, specyficznie siedmiogrodzkich, przestrzeni duchowych z ich cechami typowo regionalnymi, jak i europejskością. Najnowsza LnS przynosi zarówno reprezentatywne próbki prozy węgierskiej (A. Bodor, I. Szilagyi), jak i przesycone ciepłym smutkiem prowincji opowiadania rumuńskiego prozaika I. Grosana. Czytelnik poezji znajdzie tu wiersze Węgrów, m.in. D. Szliagyiego i fragmenty cyklu "Na cztery ręce" G. Tompy i A. Viskyego. Z poetów rumuńskich czeka go prezentacja współczesnego klasyka Doinasa, a także wierszy L. Ursu i F. Cosmy.

Anna GóreckaŞtefan Aug. Doinaş: Wiersze,
przeł. Irena Harasimowicz-Zarzecka,
nr 09/1998 (326), s. 003-012.

Ioan Groşan: Nocny pociąg,
przeł. Anna Kaźmierczak,
nr 09/1998 (326), s. 013-045.

Flavia Cosma: Wiersze,
przeł. Irena Harasimowicz-Zarzecka,
nr 09/1998 (326), s. 046--053.

Ioan Groşan: UFO,
przeł. Jerzy Kotliński,
nr 09/1998 (326), s. 054-075.

Liliana Ursu: Wiersze,
przeł. Irena Harasimowicz-Zarzecka,
nr 09/1998 (326), s. 076-083.

Liliana Ursu: Owieczka,
przeł. Ireneusz Kania,
nr 09/1998 (326), s. 084-085.

Lucian Blaga: Przestrzeń pasterska,
przeł. Ireneusz Kania,
nr 09/1998 (326), s. 086-100.

Ana Blandiana: Wiersze,
przeł. Irena Harasimowicz-Zarzecka,
nr 09/1998 (326), s. 101-107.

Mircea Zaciu: Znaczenie Siedmiogrodu w literaturze rumuńskiej,
przeł. Halina Mirska Lasota,
nr 09/1998 (326), s. 108-119.

Al. Cistelecan: Prowincja zmarnowanych szans,
przeł. Halina Mirska Lasota,
nr 09/1998 (326), s. 120-131.

Béla Pomogáts: Transylwanizm i europejskość,
przeł. Jolanta Jastrzębska,
nr 09/1998 (326), s. 132-138.

Domokos Szilágyi: Wiersze,
przeł. Szczepan Woronowicz,
nr 09/1998 (326), s. 139-147.

Ádám Bodor: Eufrat pod Babilonem,
przeł. Elżbieta Sobolewska,
nr 09/1998 (326), s. 148-166.

Gábor Tompa / András Visky: Wiersze,
przeł. Anna Górecka, Bohdan Zadura,
nr 09/1998 (326), s. 167-177.

Ádám Bodor: Wydział,
przeł. Elżbieta Sobolewska,
nr 09/1998 (326), s. 178-198.

Sándor Kányádi: Wiersze,
przeł. Szczepan Woronowicz, Anna Górecka,
nr 09/1998 (326), s. 199-203.

István Szilágyi: Dudni kamień, dudni...,
przeł. Anna Górecka,
nr 09/1998 (326), s. 204-227.

László Csiki: Wiersze,
przeł. Bohdan Zadura,
nr 09/1998 (326), s. 228-234.

Zsolt Láng: Bestiarium Transylvaniae. Szary kryk,
przeł. Piotr Kawecki,
nr 09/1998 (326), s. 235-256.

Géza Szőcs: Wiersze,
przeł. Jolanta Jastrzębska,
nr 09/1998 (326), s. 257-263.

Richard Wagner: Między braćmi. Rejestr wschodnioeuropejskich nienawiści,
przeł. Cezary Jenne,
nr 09/1998 (326), s. 264-274.

Cezary Jenne: Literatura, której już nie ma. Rozmowa z Richardem Wagnerem,
nr 09/1998 (326), s. 275-281.

Zbigniew Machej: Seifert dla wzrokowców,
nr 09/1998 (326), s. 282-292.

Jakub Ekier: Creatio continua ex nihilo,
nr 09/1998 (326), s. 293-298.

Ryszard Lőw: Pan Tadeusz po hebrajsku,
nr 09/1998 (326), s. 299-313.

Wacław Sadkowski: Zmora prozelityzmu,
nr 09/1998 (326), s. 314-316,
[pryzmaty].

Zbigniew Machej: Czeskie wypisy z ,,liryki polskiej urodzonej po 1960 roku'',
nr 09/1998 (326), s. 328-330.

Andrzej Kopacki: ,,Pogranicza'' berlińskie,
nr 09/1998 (326), s. 331-332.

Dorota Filipczak: Przyjemność replikowania - odpowiedź na list Marii Bożenny Fedewicz,
nr 09/1998 (326), s. 333-339.
Copyright © LnŚ 2005-2010
Projekt: Przemek Dębowski
Redakcja: Kuba Mikurda
Wszelkie prawa zastrzeżone.